• A-
  • A
  • A+

     ПМГ обявява 1 /едно/ свободно място в 8. клас с профил "Математически с разширено изучаване на английски език".

     Необходими документи:

     1. Заявление;

     2. Копие от свидетелство за завършен VII клас.

     Документите се подават в канцеларията на ПМГ "Акад. С. Корольов" от 10:00 - 15:30 на 19.10.2021 г. 

 

       ПМГ обявява 1 /едно/ свободно място в 11. клас с профил "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" и 1 свободно място в 11. клас с профил "МАТЕМАТИЧЕСКИ  ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Търсене в сайта: