• A-
  • A
  • A+

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Математика

  • Природни науки и екология

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Обществени науки

Проект "Твоят час"

Аналитична физика

Аналитична физика

Ръководител:

Румяна Попова

Read more...

Тенис клуб ПМГ

Тенис клуб ПМГ

Ръководител:

Йордан Цветанов

Read more...

Ученически туризъм

Ученически туризъм

Ръководител:

Владимир Стоянов

Read more...

Химията - достъпна и занимателна

Химията - достъпна и занимателна

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %