• A-
  • A
  • A+

след 4 клас

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.

Регламент за Държавен план - прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград - ТУК

График на дейностите по приемане на ученици в V-ти клас за учебната 2020-2021 г. - ТУК

Регламент за Държавен план - прием на ученици в 5. клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" за учебната 2020/2021 г. - ТУК

 

За приема след 4. клас за учебната 2020/2021 г. ще участват 2 /две/ от състезанията:

 

1. Областен кръг на Олимпада по математика за IV клас – 01.02.2020г., 09.00ч.


2. Математическо състезание „Европейско кенгуру" – 19.03.2020г., 12.00 ч.


3. Пролетни математически състезания IV клас – 28.03.2020г.


4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти" - 09.05.2020г.

 

Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат публикувани допълнително.

 График на дейностите по приемане на ученици в V-ти клас за учебната 2019/2020 г. - ТУК

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2019/2020 година - ТУК

 

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.