• A-
  • A
  • A+

ВАЖНО!!! Желаещите да участват в състезанията/олимпиадите трябва да се запишат при учителите, преподаващи по предмета, не по-късно една седмица преди датата на провеждането им.

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания - ТУК

Декларация за безпристрастност и поверителност - ТУК

Декларация за информираност и съгласие - ТУК

Заповед за организиране и провеждане на олимпиади и състезания - ТУК

 

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални

състезания през учебната 2018/2019 година

 Резултат от олимпиадите проведени през 2017/2018 учебна година - ТУК