• A-
  • A
  • A+

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им - виж ТУК

 


  

VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Математика 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Математика 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. /по желание на ученика/

Търсене в сайта: