• A-
  • A
  • A+

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2018/2019 година - ТУК