• A-
  • A
  • A+

     ПМГ обявява 1 /едно/ свободно място в 8. клас с профил "Математически с интензивно изучаване на немски език".

     Необходими документи:

     1. Заявление;

    2. Копие от свидетелството за завършен VII клас; 

     Документите се подават в канцеларията на ПМГ "Акад. С. Корольов" от 08:00 - 12:00 на 23.12.2021 г. 

 

 

Търсене в сайта: