• A-
  • A
  • A+

     ПМГ "Акад. С. Корольов" обявява 1 /едно/ свободно място за учител по Английски език по заместване до завръщане на титуляра. Допълнителни изисквания към кандидатите да притежават учителска правоспособност по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда. Необходими документи:

1. Заявление;

2. Диплом за завършено образование;

3. Документ за ПКС;

4. Копие от трудовата книжка.

     Документи се подават в канцеларията на гимназията от 11.00 до 17.00 часа в дните от 25 до 27.01.2023 г. 

Търсене в сайта: