• A-
  • A
  • A+

План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017г. - ТУК

Национална програма "Ученически олимпиади и състезания - ТУК

Предметни комисии 2016/2017г. - ТУК

Списък на учители, придобили ПКС през учебната 2016/2017г. - ТУК

Списък на главните и старши учители за учебната 2016/2017г - ТУК

План на творческа комисия за учебната 2015/2016г. - ТУК

Списък на носители на звание "Главен учител" и "Старши учител" за учебната 2015/2016г. - ТУК

Открити уроци и седмици за извънкласни дейности по предмети - ТУК

Проект "С грижа за всеки ученик" за учебната 2015/2016г. - ТУК

Списък на учители, придобили ПКС - ТУК

Списък на учителите, работещи по НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ "УСПЕХ"  през учебната 2013/2014 година - ТУК

Списък на учителите от ПМГ "Акад. С. П. Корольов", участващи в Проект BG051PO001 - 3/1/03-0001 "Квалификации на педагогическите специалисти" - ТУК

Списък на учители, участващи в Проект BG051PO001 – 3/1/03-0001 «Квалификации на педагогическите специалисти» Проектът се осъществва с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз - ТУК

 Открити уроци за учебната 2014/2015 година - ТУК

 Проект "С грижа за всеки ученик" - ТУК

Списък на носители на звание "Главен учител" и "Старши учител" - ТУК

План на творческата комисия за учебната 2014/2015г. - ТУК

Предметни комисии- ТУК

ДЗИ резултати за 5 години - ТУК

Отчет за квалификационна и методическа дейност за учебната2015/2016г. - ТУК

Отчет за квалификационна дейност 2013/2014г. - ТУК

Отчет "Квалификационна дейност за учебната 2012/213 година" - ТУК

Отчет "Квалификационна дейност за учебната 2011/2012 година" - ТУК

Отчет "Квалификационна дейност за учебната 2010/2011 година" - ТУК

Отчет "Квалификационна дейност за учебната 2008/2009 година" - ТУК

Изявени ученици за учебната 2015/2016 година - ТУК

Изявени ученици за учебната 2014/2015 година - ТУК

Изявени ученици за учебната 2013/2014 година - ТУК

Изявени ученици за учебната 2012/2013 година - ТУК

Изявени ученици за учебната 2011/2012 година - ТУК

Изявени ученици за учебната 2010/2011 година - ТУК

Изявени ученици за учебната 2009/2010 година - ТУК

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград