• A-
  • A
  • A+

   Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година - ТУК

 


  

VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г., 

Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

- за ниво А2, начало 11,30 часа РД09-4065/ 30.08.

- за ниво А1, начало 12,00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград