• A-
  • A
  • A+

Традиционно участие на гимназията

     На 11.05.2023г. и 12.05.2023г. във фоайето на Младежки дом с гостоприемството на ЦЛТРДБ за поредна година се проведе „Панорама на училищата".
     Образователният форум, организиран от Община Благоевград и от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград бе открит от Симона Митова, директор "Образование", директорът на ЦЛТРДБ Богдана Костадинова и директорът на ДБТ Петя Гюрова.
ПМГ "Акад. С. Корольов" отново взе участие в събитието и заедно с други училища представиха своето училище и неговите многобройни успехи.
     Инициативата има за цел да предостави подробна информация за приема за учебната 2023/2024 г. за всяко едно учебно заведение.
     На панорамата бяха представени презентации, информационни материали изделия от практическото обучение, макети, модели, демонстрации,песни и танци.
     Родители и ученици имаха възможност да се срещнат и да разговарят на място с ученици и учители от ПМГ. Представители на нашата гимназия подробно им отговаряха на зададените въпроси и ги запознаха с условията за приема, постиженията и успехите на техните възпитаници.
     Скъпи бъдещи петокласници и осмокласници, присъединете се към голямото семейство на ПМГ! Тук вие ще се изпълните с ентусиазъм, жажда за нови знания и ще бъдете мотивирани да вървите все напред за покоряване на най-високи върхове и ще следвате прекрасния мегейски девиз "Навсякъде заедно и винаги сред първите"!

panorama1

panorama4

panorama8

panorama9

panorama5

panorama2

     Учениците от други училище играят настолна игра разработена от Теодора Пенкова 11в клас.

panorama3

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Физика

Физика

Ръководител: Радослав Митков

     В тези часове говорим за различни източници на зелена енергия. Разглеждаме устройството и принципа на действие на водородна клетка. Сглобяваме автомобил с такава клетка като основната ни задача е да го оптимизираме възможно ...

Read more...

Mit Erfolg zum TestDaf

Mit Erfolg zum TestDaf

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб „Мit Erfolg zum TestDaf" в ПМГ цели подготовка на ученици, които изучават немски език като първи чужд език и са достатъчно мотивирани за допълнителни занимания по езика. В рамките на 60 учебни часа, ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Добротворци

Добротворци

Ръководител: Даниела Стоилкова

     Клуб "Добротворци" към ПМГ „Акад. С. Корольов" участват ученици от 10. до 12. клас, имащи интерес към доброволческата дейност, социалните инициативи и благотворителността.
     Учениците се ангажират с развиването ...

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител: Александра Шекерлийска

     В групата "Занимателна химия" участват ученици от 11е клас с профил биология и химия. Целта на работата по проекта е да се решават логически и експериментални задачи по ХООС, за да се затвърдят теоретичните знания на ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград