• A-
  • A
  • A+

elenamalinovskaУчител по биология и здравно образование

Учител в ПМГ от: февруари 2022 г.
Педагогически стаж: 20 години
Завършила: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", град Пловдив
Специалност: Екология, Екологично моделиране и експертизи
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: Учител по биология, Учител по химия, Учител по Човекът и природата, Съвременно обучение по природни науки
Професионално-квалификационна степен: II ПКС
Старши учител от: 2014 г.

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград