• A-
 • A
 • A+

В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ информатиката и ИТ са заложени като профилиращи предмети в учебния план на паралелките с природоматематически и технологичен профил.

 

   Преподаватели в Методическо обединение Информатика и ИТ са:
1. Спаска Ангелова – председател на МО, старши учител с I ПКС
2. Димитър Стойчев - заместник директор по АСД, старши учител с V ПКС
3. Красимир Стоянов – ръководител ИКТ с III ПКС
4. Христина Василева – главен учител с II ПКС
5. д-р Емилия Николова - д-р по методика на обучението по математика и информатика, старши учител с V ПКС
6. Константина Бучинска - старши учител с II ПКС
7. Донка Георгиева - старши учител с III ПКС
8. Пепа Стоянова - старши учител с II ПКС
9. Петрана Давчева - старши учител с II ПКС
10. Мария Севдинова – учител с V ПКС
11. Владимир Стоиловски - старши учител с II ПКС
12. Нели Мирчева - старши учител с IV ПКС
13. Лиляна Петкова – учител

   Учителите по информатика и ИТ в ПМГ провеждат съвременен учебен процес, базиран на използването на най-новите информационни и комуникационни технологии, създават и използват електронни ресурси в различни образователни портали, платформи, класни стаи, персонализирани социални мрежи и др. За своята успешна професионална дейност, преподавателите от обединението участват в обучения, семинари и квалификационни курсове.
Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която ПМГ разполага. Обучението по информатика и ИТ се извършва в 10 съвременно оборудвани компютърни кабинети. Всички компютри в учебните зали са свързани към локална мрежа и Интернет. За нуждите на учебния процес е осигурен лицензиран и свободно разпространен софтуер. В ПМГ е обурудван и кабинет по Роботика за обучение на ученици в извънкласни форми.

В ПМГ „Акад. С. Корольов" предметите информатика и информационни технологии са профилиращи предмети в учебния план на паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки", "Математически", „Природоматематически" и „Технологичен".

Съобразно новите учебни програми и ДОИ (Държавните образователни изисквания) учениците изучават следните модули и теми:

 • Компютърни системи и архитектури
 • Компютърни мрежи и услуги
 • Програмиране на С#
 • Обектно ориентирано проектиране и програмиране
 • Структури от данни и алгоритми
 • Компютърна графика
 • Уеб дизайн
 • Приложни програми
 • Обработка и анализ на данни - електронни таблици
 • Информационни системи и бази от данни
 • Мултимедия
 • др.

 

УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ, НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ и НВО

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА

 

 

Информатика

 

1

Национална олимпиада по информатика

(състезателни групи IV–V, VI, VII–VIII, IX–X, XI–XII)

 

Общински кръг

до 10 януари 2021 г.

 

Областен кръг

06 февруари 2021 г.

 

Национален кръг

12-14 март 2021 г.

2

Международно състезание по информатика „Бобър“

08 ноември 2020 г. - онлайн

3

Международен есенен турнир по информатика

20–22.11.2020 г., гр. Шумен

4

Пролетни състезания по информатика

23–25.04.2021 г., гр. Велико Търново

5

Национален летен турнир по информатика

04–06.06.2021 г., гр. Пловдив

 

Информационни технологии

1

Национална олимпиада по информационни технологии

(състезателни групи V–VIII, IX–XII)

 

Общински кръг

до 10.01.2021 г.

 

Областен кръг

до 07.03.2021 г.

 

Национален кръг

07-09 май 2021г.

2

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

27.11. – 29.11.2020 г., гр. София

3

Национално състезание по компютърни мрежи

10–11.04.2021 г., гр.София

4

НВО на дигиталните компетентности на учениците в X клас

11-15 юни 2021г.

5

Национално състезание по ИТ – VII СУ, Благоевград

Март 2021г.

6

Национално състезание по информационни технологии - IT Знайко – V-VIII клас

2021г.

7

Европейско състезание по статистика

Период на регистрация: от 22.10.2020 г. до 13.01.2021 г. Период за провеждане на теста от първия етап: от 11.01. до 01.02.2021 г. Публикуване на резултатите от първия етап: 08.02.2021 г. Провеждане на втория етап: от 08.02. до 05.03.2021 г. Обявяване на финалистите: 29.03.2021 г.

За подготовка на ученици, за участия в олимпиади и състезания по информатика и ИТ в ПМГ „Акад. С. Корольов“се използват следните извънкласни форми и дейности:

  

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА

 

НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания“

 

Група

Ръководители

Ученици

1

ИТ

Христина Василева

VІII, IX, X, XI, XII

2

ИТ

Петрана Давчева

VІ, VІІ

3

ИТ

Константина Бучинска

VIII,XI, XII

Занимания по интереси

4

Уеб дизайн

Петрана Давчева

IX

5

Lego роботика

Константина Бучинска

VІ, VІІ

Образование за утрешния ден

6

ИТ

Пепа Стоянова

VIII

7

ИТ

Владимир Стоиловски

VIII, IX

8

ИТ

Спаска Ангелова

XI, XII

Учениците, включени в НП „Ученически олимпиади и състезания“ и в групите за извънкласна дейност, достойно се представят и класират на призови места в олимпиадите и състезанията по информатика и ИТ.

 Голяма част от зрелостниците при кандидатстване във ВУЗ в страната и чужбина избират специалности, свързани с програмиране и компютърни науки и успешно се реализират в избраните професии. Мнозина от тях работят в едни от най-престижните български и чуждестранни IT компании. 

 

 

План за работата на методическото обединение по информатика и ИТ за учебната 2020/2021 г. - ТУК

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.