• A-
  • A
  • A+

 

В катедрата по физическо възпитание и спорт преподават  специалистите с висше образование и магистърска степен по специалността Антон Ишев, Йордан Цветанов, Владимир Стоянов, Антон Гръчки и Александър Ангелов

 

 

     Катедрата по физическо възпитание и спорт се състои от 5 преподаватели :

1. Антон Ишев: бакалавър по педагогика на физическото възпитание и треньор по плуване в ЮЗУ"Н. Рилски" - Благоевград; IV – то ПКС, старши учител

2. Йордан Цветанов: Магистър по физическо възпитание и спорт и теньор по тенис в НСА"В. Левски" - гр. София. Шампион на България по футбол с отбора на ПМГ, вицешампион на България по шахмат и хандбал с отборите на ПМГ; III – то ПКС, старши учител

3. Владимир Стоянов: бакалавър по педагогика на физическото възпитание в ЮЗУ"Н. Рилски" - Благоевград;

4. Антон Гръчки: магистър по физическо възпитание и спорт и треньор по гимнастика в НСА "В. Левски" - гр. София. Награда за особени заслуги и принос към развитието на спорта и образованието в Благоевград от кмета на Благоевград, Шамион на България по футбол и Вицешампион по хандбал с отборите на ПМГ. V – то ПКС

5. Александър Ангелов: бакалавър - ЮЗУ"Н. Рилски" - Благоевград

     Гимназията разполага с една от най-добрите материални бази в областта, която включва физкултурен салон за волейбол и баскетбол, зала за тенис на маса и шахмат и открити игрища: 3 волейболни, 3 баскетболни и 1 хандбално и едно за минифутбол. Под ръководството на преподавателите се провеждат и занимания по различни видове спорт, където се подготвят представителните отбори на гимназията по волейбол, баскетбол, футбол,хандбал,бадминтон, тенис на маса и шахмат. Традиция е всяка година след провеждане на ученическите игри отборите на гимназията да печелят най-много призови места на общински, областни, зонални и държавни кръгове. Имаме и държавни титли по футбол,плуване и шахмат и втори места по хандбал и футбол. Ние сме единственото училище, което провежда всяка година зимен празник със състезания по ски алпийски дисциплини и сноуборд в които се включват голям брой ученици от различните възрастови групи.

Ски

 

Изобразително изкуство

 

Учениците от  V, VI, VII, VIII и IX-ти класове на ПМГ, изучават изобразително изкуство, часове, които се провеждат в кабинет по Рисуване на гимназията.

Годишната програма е широка и разнообразна, давайки широка възможност за изява на творческите възможности на учениците  и тяхното развитие по отношение на красивото, естетичното и нестандартното.

 Най-добрите ученици взимат дейно участие в национални, общински и регионални конкурси на дейности, свързани с предмета Рисуване.

Румяна Костова - Учител по изобразително изкуство

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2017г.

Завършила: ЮЗУ " Неофит Рилски " - гр.Благоевград   

Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Бакалавър

Магистър: Маркетинг и реклама в модния дизайн

 

Музика

     Обучението по музика в ПМГ е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство. То заема водещо място при формирането на естетическо отношение на учениците към живота, към света. От 2009 година преподавател по музика е Велизар Балевски, който създава условия за непрекъснато общуване с музикалното изкуство и повишава интереса и активността на учениците в процеса на съвместната им музикална дейност. В хода на учебната работа се развиват и уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация. Велизар Балевски създава и вокално-инструментална група „PMG-Stars“, която постоянно радва с успехите си.

Велизар Балевски - Учител по музика

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2009г.

Завършил: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: Музикална педагогика

Магистър по педагогика на обучението по музика

Старши учител.

 

dsc 5773aai 5109

img 2154

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.