• A-
  • A
  • A+

За финал математическо състезание за малките ученици

     От 28.03.2023 до 30.03.3023г. по повод 50-годишния юбилей в ПМГ „Акад. С. Корольов" се проведоха дни на математиката, в които взеха участие: акад. Олег Мушкаров - дългогодишен директор на УчИМИ, проф. Станислав Харизанов – ръководител на националния отбор по математика, проф.дмн Емил Колев – УчИМИ – БАН и проф. дмн Петър Бойваленков - директор на ИМИ.
     Пред аудитория от ученици от 5., 6. и 7. клас бяха изнесени лекции на тема: „Комбинаторика", „Комбинаторни игри" и „Стратегии", а учениците от 8., 9. и 10. клас бяха запознати с лекции на тема: „Кръгове на Малфати", „Диофантови уравнения" и „Задачи за търсене".
     На 29.03.2023г. учениците от ПМГ имаха удоволствие да разговарят с лекторите за бъдещето на математиката, за различните математически проекти, за международните изяви и състезания по математика.
     Дните на математиката завършиха с математическо състезание за малките ученици, организирано от гост-лекторите. Най-добрите математици, отличили се в състезанието, Борис Тодоров – 7.кл., Владимир Шопов – 6.кл., Георги Димитров – 7кл. и Боян Михайлов – 5кл. бяха наградени лично от проф. Петър Бойваленков и проф. Станислав Харизанов.

334618644 617165149784266 5392507323460400386 n

334630572 248550160857967 1746565985685133312 n

336169360 1328462021069950 2565055750572953313 n

337107838 935112187677785 1380412762445517885 n

337059759 562563969218029 4085018165850358738 n

334678087 536384878578255 2707385208603267803 n

336776103 1684607948621284 5925347281572811496 n

337310447 938911403822539 7077970957488216288 n

338942267 3009565319352805 6420016344099487784 n

 

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Занимателна биология

Занимателна биология

Ръководител: Бойка Катранджиева-Кирилова

     В заниманията по интереси по биология фокусът е върху разширяване познанията на учениците относно особеностите в устройството и функциите на човешкия организъм като се развиват ключовите компетентности и се повишава ...

Read more...

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител Таня Беличка

     Клубът по интереси Smart and Beautiful цели да задълбочи нивото на езикова грамотност и компетентност, която е необходим фактор за успешно реализиране на учениците на различни видове изпити.
     На учениците от клуба ...

Read more...

В света на биологията

В света на биологията

Ръководител: Бойка Катранджиева

     Светът на биологията е необятен, интересен и все още непознат за учениците. Интересът започва от новите знания в училище, в клуба и от беседите с учителя. Макар и с малки крачки учениците от клуб „В света на биологията" ...

Read more...

Mit Erfolg zum TestDaf

Mit Erfolg zum TestDaf

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб „Мit Erfolg zum TestDaf" в ПМГ цели подготовка на ученици, които изучават немски език като първи чужд език и са достатъчно мотивирани за допълнителни занимания по езика. В рамките на 60 учебни часа, ...

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

     В групата по математическа лингвистика учениците ще се запознаят със задачи свързани с езика и предаването на информация: звуковете на езика; произхода и значенията, образуването и измененията на думите, строежа на изречението; ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград