• A-
  • A
  • A+

след 4 клас

     Скъпи ученици, уважаеми родители,
     Педагогическият съвет на Природо – математическа гимназия „Акад. С. Корольов" - Благоевград на 14.09.2021 г. определи състезанията, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година и ще дадат правото на учениците от IV клас да участват в държавния план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година:

     1. Областен кръг на Олимпада по математика за IV клас – 12.02.2022г., 09.00ч.

(Необходимо е участие в общински кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе през Декември 2021г. в училищата).

     2. Математическо състезание „Европейско кенгуру" – 17.03.2022г., 12.00 ч.
     3. Пролетни математически състезания IV клас – 26.03.2022г.
     4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки" - 14.05.2022г.
     Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.

   ВАЖНО!  Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.


     Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!

 

15.09.2021 г.


График на дейностите по прием на ученици в 5. клас за учебната 2022/2023 г. - ТУК

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. С. Корольов" - Благоевград за учебната 2022/2023 г. - ТУК

 

ВАЖНО!!!

Прием за учебната 2022/2023 година на ПМГ "Акад. С. Корольов" утвърден със Заповед №РД-06-384/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград:

 - една паралелка /26 ученици/.

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.