• A-
  • A
  • A+

danielaУчител по философия

Учител в ПМГ "Акад. С. Корольов" от 2018г.

Педагогически стаж - 5 г.

Завършила: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: Психология

Свидетелство за професионална квалификация: "Учител дисциплини от философски цикъл"

Свидетелство за професионална квалификация: "Учител по гражданско право"

История: магистър

Квалификационна степен: V ПКС.

-  Свидетелство за професионална квалификация: учител по гражданско образование
-  история - магистър

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград