Катя Въчкова

dsc07263Заместник директор по учебната дейност

Получава висшето си образование в Югозападния университет ( ЮЗУ ) във факултета по Славянски филологии. Учител по български език и литература. 5-та квалификационна степен.