В катедрата по физическо възпитание и спорт преподават  специалистите с висше образование и магистърска степен по специалността Антон Ишев, Йордан Цветанов, Владимир Стоянов, Антон Гръчки и Александър Ангелов

 

 

     Катедрата по физическо възпитание и спорт се състои от 5 преподаватели :

1. Антон Ишев: бакалавър по педагогика на физическото възпитание и треньор по плуване в ЮЗУ"Н. Рилски" - Благоевград; IV – то ПКС, старши учител

2. Йордан Цветанов: Магистър по физическо възпитание и спорт и теньор по тенис в НСА"В. Левски" - гр. София. Шампион на България по футбол с отбора на ПМГ, вицешампион на България по шахмат и хандбал с отборите на ПМГ; III – то ПКС, старши учител

3. Владимир Стоянов: бакалавър по педагогика на физическото възпитание в ЮЗУ"Н. Рилски" - Благоевград;

4. Антон Гръчки: магистър по физическо възпитание и спорт и треньор по гимнастика в НСА "В. Левски" - гр. София. Награда за особени заслуги и принос към развитието на спорта и образованието в Благоевград от кмета на Благоевград, Шамион на България по футбол и Вицешампион по хандбал с отборите на ПМГ. V – то ПКС

5. Александър Ангелов: бакалавър - ЮЗУ"Н. Рилски" - Благоевград

     Гимназията разполага с една от най-добрите материални бази в областта, която включва физкултурен салон за волейбол и баскетбол, зала за тенис на маса и шахмат и открити игрища: 3 волейболни, 3 баскетболни и 1 хандбално и едно за минифутбол. Под ръководството на преподавателите се провеждат и занимания по различни видове спорт, където се подготвят представителните отбори на гимназията по волейбол, баскетбол, футбол,хандбал,бадминтон, тенис на маса и шахмат. Традиция е всяка година след провеждане на ученическите игри отборите на гимназията да печелят най-много призови места на общински, областни, зонални и държавни кръгове. Имаме и държавни титли по футбол,плуване и шахмат и втори места по хандбал и футбол. Ние сме единственото училище, което провежда всяка година зимен празник със състезания по ски алпийски дисциплини и сноуборд в които се включват голям брой ученици от различните възрастови групи.

Ски

 

Изобразително изкуство

 

Учениците от  V, VI, VII, VIII и IX-ти класове на ПМГ, изучават изобразително изкуство, часове, които се провеждат в кабинет по Рисуване на гимназията.

Годишната програма е широка и разнообразна, давайки широка възможност за изява на творческите възможности на учениците  и тяхното развитие по отношение на красивото, естетичното и нестандартното.

 Най-добрите ученици взимат дейно участие в национални, общински и регионални конкурси на дейности, свързани с предмета Рисуване.

Румяна Костова - Учител по изобразително изкуство

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2017г.

Завършила: ЮЗУ " Неофит Рилски " - гр.Благоевград   

Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство - Бакалавър

Магистър: Маркетинг и реклама в модния дизайн

 

Музика

     Обучението по музика в ПМГ е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство. То заема водещо място при формирането на естетическо отношение на учениците към живота, към света. От 2009 година преподавател по музика е Велизар Балевски, който създава условия за непрекъснато общуване с музикалното изкуство и повишава интереса и активността на учениците в процеса на съвместната им музикална дейност. В хода на учебната работа се развиват и уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация. Велизар Балевски създава и вокално-инструментална група „PMG-Stars“, която постоянно радва с успехите си.

Велизар Балевски - Учител по музика

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2009г.

Завършил: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: Музикална педагогика

Магистър по педагогика на обучението по музика

Старши учител.

 

dsc 5773aai 5109

img 2154