График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от 9 клас в самостоятелна форма на обучение за 2020-2021 учебна година - ТУК