Резултат от математическото състезание "Черноризец Храбър" проведено на 01.11.2016г. - ТУК