• A-
  • A
  • A+

Записване на новоприетите ученици в ПМГ за 5-ти клас. през учебната 2015/2016г. ще се извърши от 8 до 12 юни 2015г. в канцеларията от 8 до 14 часа.

Необходими документи -  Удостоверение за завършен 4-ти клас и Удостоверение за преместване

Търсене в сайта: