Резултат на явилите се ученици на общински кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2019/2020 година - ТУК