Резултат на явилите се ученици на общински кръг на олимпиадата по математическа лингвистика - ТУК

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика - ТУК