Резултати на явилите се ученици на общински кръг на олимпиадата по математика - ТУК