след 4 клас

График на дейностите по приемане на ученици в V-ти клас за учебната 2021/2022 г. - ТУК

 

Регламент за Държавен план - прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2021/2022г. - ТУК

 

Състезания и олимпиада, с които учениците завършили IV клас през учебната 2020/2021 година ще имат право да участват в държавния план – прием в V клас за учебната 2021/2022 учебна година - ТУК

 

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-276/28.04.2021 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.