след 4 клас

     Скъпи ученици, уважаеми родители,
     Педагогическият съвет на Природо – математическа гимназия „Акад. С. Корольов" - Благоевград на 14.09.2021 г. определи състезанията, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година и ще дадат правото на учениците от IV клас да участват в държавния план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година:

     1. Областен кръг на Олимпада по математика за IV клас – 12.02.2022г., 09.00ч.

(Необходимо е участие в общински кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе през Декември 2021г. в училищата).

     2. Математическо състезание „Европейско кенгуру" – 17.03.2022г., 12.00 ч.
     3. Пролетни математически състезания IV клас – 26.03.2022г.
     4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки" - 14.05.2022г.
     Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.

   ВАЖНО!  Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.


     Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!

 

15.09.2021 г.


График на дейностите по прием на ученици в 5. клас за учебната 2022/2023 г. - ТУК

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. С. Корольов" - Благоевград за учебната 2022/2023 г. - ТУК

 

ВАЖНО!!!

Прием за учебната 2022/2023 година на ПМГ "Акад. С. Корольов" утвърден със Заповед №РД-06-384/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград:

 - една паралелка /26 ученици/.