• A-
  • A
  • A+

"УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ"

logopmg

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАlogomon

„УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

 

 

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

 

2023/2024 учебна година

 

 

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

 

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси. 

 

Програмата създава условия за личностното развитие на учениците, развива техните творческите способности и ги мотивира да поддържат трайни знания и
интерес в съответната област.

  

 II. ОБУЧЕНИЕ

 

За учебната 2023/2024 г. 73 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за олимпиади и състезания.

 

Сформирани са общо 10 групи от 9 предметни области:

 

 -      Руски език – ръководител Алевтина Минчева;

        -      Информатика – ръководител Емилия Николова;

        -      Информатика – ръководител Емилия Николова;

-      Лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;

-      История и цивилизации - ръководител Флорика Велева;

-      География и икономика – ръководител Ваня Стоева;

-      Философия – ръководител Павлин Славов;

-      Физика и астрономия – ръководители Радослав Митков;

-      Химия и опазване на околната среда – ръководител Илонка Каракичева;

-      Гражданско образование – ръководител Даниела Стоилкова.

 

 

ПОСТИЖЕНИЯ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”,

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

2022/2023 учебна година

 

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания" е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на учениците според индивидуалните им образователни потребности.

Основна цел на обучението по групи е създаване на условия за изява на учениците с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание и участието им в олимпиади и състезания.

 1.Участия в олимпиади на ученици от групите

Областен кръг - 51 ученици.

Национален кръг - 11 ученици.

Лауреати – 1.

 

Национални кръгове на олимпиади – класирани ученици

Информатика

Кирил Зашев – 5. клас – 4 място,

Алиса Илиева – 5. клас – 1 място при момичетата,

Кристиян Шопов – 6. клас

 

Лингвистика

Асен Методиев – 11. клас

 

История и цивилизации

Борис Тодоров – 7. клас – 4 място

Александър Котев – 7. клас

Емилия Овчарова – 7. клас

 

География и икономика

Мариела Миразчийска – 10. клас

Валентин Спасов – 12. клас

 

Философия

Невин Бошнакова – 12. клас – лауреат

 

Химия и опазване на околната среда

Борислав Христов – 9. клас – 2 място

 2. Участия в други национални състезания

 

2.   1. Състезания по информатика

Национален есенен (НЕТИ) турнири по информатика, Шумен, 2022 г.

Кирил Зашев – 5. клас

Алиса Илиева – 5. клас

Кристиян Шопов – 6. клас

SOFIA OPEN – Открито първенство на София по информатика, 3 април 2023 г. 

Кирил Зашев -5. клас – сребърен медал.

Нациoнални пролетни състезания по информатика В. Търново, 29 април 2023 г.

Кирил Зашев – 5. клас – 4 място

Алиса Илиева – 5. клас – 1 място при момичетата, 11място в общото класиране

Кристиян Шопов – 6. клас – 24 място.

 

Състезание по програмиране CODE@BURGAS, организирано от Бургаски свободен университет

Кристиян Шопов (6. клас) и Кирил Зашев (5. клас) - първо място с максимален брой точки,

Алиса Илиева - трето място.

Летен турнир по информатика

В група Е Кирил Зашев и Алиса Илиева от 5.ти клас завоюваха грамоти за отлично представяне, съответно с оценки 5.94 и 5.82.

В индивидуалното класиране за момичета в група Е Алиса Илиева извоюва 2 място, медал и грамота за отлично представяне.

 

2.2. Състезания по география и икономика

Български национален географски фестивал, София, 22-23.04.2023г.

Мариела Миразчийска – сребърен медал

 

2.3. Състезания по физика

Есенно национално състезание по физика, Сливен, 12.11.2022 г.

Димитър Войводов – 10. клас

Костадин Граматиков – 10. клас

Елена Цушко – 11. клас

Пролетното национално състезание по физика, гр. Варна, 05.03.2023 г.

Марио Борилов – 9. клас

Димитър Войводов – 10.клас – II награда

Костадин Граматиков – 10. клас

Георги Велков – 10. клас

Постигнатите резултати доказват ефективността и значението на Националната програма.

Учениците с удоволствие участват в програмата и споделят желанието си за продължение на обучението си в тази форма.

В ПМГ е налице преподавателски екип, който е способен да ръководи провеждането на такъв вид подготовка.

  

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

 

2022/2023 учебна година

 

 

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

 

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси. 

 

Програмата създава условия за личностното развитие на учениците, развива техните творческите способности и ги мотивира да поддържат трайни знания и
интерес в съответната област.

 

 II. ОБУЧЕНИЕ

 

За учебната 2022/2023 г. 84 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за олимпиади и състезания.

 

Сформирани са общо 9 групи от 8 предметни области:

 

 

-   Информатика – ръководител Емилия Николова;

 

-   Информационни технологии – ръководител Константина Бучинска;

 

-   Лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;

 

-   История и цивилизации - ръководител Флорика Велева;

 

-   География и икономика – ръководител Ваня Стоева;

 

-   Философия – ръководител Павлин Славов;

 

-   Физика и астрономия – ръководители Радослав Митков и Милена Славкова;

 

-   Химия и опазване на околната среда – ръководител Илонка Каракичева.

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

 

2021/2022 учебна година

 

 

 I. ОСНОВНА ЦЕЛ

 

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси. 

 

Програмата създава условия за личностното развитие на учениците, развива техните творческите способности и ги мотивира да поддържат трайни знания и
интерес в съответната област.

 

 

 II. ОБУЧЕНИЕ

 

За учебната 2021/2022 г. 76 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за олимпиади и състезания. 

 

Сформирани са общо 12 групи от 10 предметни области:

 

 

-     Български език – ръководител Ирена Сандева 

-     Информатика – ръководител Донка Георгиева 

-     Информационни технологии – ръководители Христина Василева и Петрана Давчева 

-     Математическа лингвистика - ръководител Надка Шеинкова 

-     История и цивилизации - ръководител Флорика Велева 

-     География и икономика – ръководител Ваня Стоева 

-     Философия – ръководител Павлин Славов 

-     Биология и здравно образование - ръководител Бойка Катранджиева 

-     Физика и астрономия – ръководител Радослав Митков 

-     Химия и опазване на околната среда – ръководители Александра Шекерлийска и Илонка Каракичева.

 

  

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

2020/2021 учебна година

 

 

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси. 

 II. ОБУЧЕНИЕ

За учебната 2020/2021 г. 103 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади.

Сформирани са общо 14 групи от 11 предметни области:

-      Български език – ръководители Ирена Сандева и Мария Чолакова;

-      Немски език – ръководител Ангелина Гълъбова;

-      Информационни технологии – ръководители Христина Василева, Петрана Давчева и Константина Бучинска;

-      Математическа лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;

-      История и цивилизации - ръководител Флорика Велева;

-      География и икономика – ръководител Ваня Стоева;

-      Философия – ръководител Павлин Славов;

-      Биология и здравно образование - ръководител Бойка Катранджиева;

-      Физика и астрономия – ръководител Радослав Митков;

-      Химия и опазване на околната среда – ръководител Гергана Шопова;

-      Техническо чертане – ръководител Антоанета Манова.

 

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ"
2019/2020 учебна година

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания" , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси.

II. ОБУЧЕНИЕ

За учебната 2019/2020 г., 59 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади. Сформирани са общо 9 групи от 7 предметни области:
- Български език – ръководител Мария Стоева;
- Информационни технологии – ръководители Петрана Давчева и Христина Василева;
- Математическа лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;
- Философия – ръководител Павлин Славов;
- География и икономика – ръководител Ваня Стоева;
- Химия и опазване на околната среда – ръководител Гергана Шопова;
- Биология и здравно образование - ръководител Бойка Катранджиева.

III. УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДИ

- брой ученици от групите, участвали на общинския кръг на олимпиадите – 44;
- брой ученици от групите, участвали на областния кръг на олимпиадите – 35;
- брой ученици от групите, класирани за националния кръг на олимпиадите – 7.

<

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград