• A-
  • A
  • A+

Среща между настоящи ученици и успешно реализирали се бивши възпитаници

     На 20.03.2023г. ученици от ПМГ посрещнаха по стар български обичай с вкусна питка и мед бившите възпитаници на гимназията – доктор Даниел Марчов и главен асистент доктор Теодора Попова.
     По покана на преподаватели от МО "Природни науки" по повод на 50-годишния юбилей на ПМГ"Акад. С. Корольов", се състоя среща между настоящите ученици на гимназията и успешно реализиралите се в своята професия наши бивши възпитаници.
     Доктор Даниел Марчов е кардиолог, инвазивен електрофизиолог в Ажибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.
     Завършва ПМГ през 1998г. профил химия с отличен успех и е един от малцината в областта, които през същата година биват приети за студенти по медицина в МУ - София. Завършва медицина през 2004г. с отличие. След дипломирането си е работил в ЦСМП-Благоевград и Ревмокардиологично отделение към МБАЛ-Благоевград.
     През 2009г., след спечелен конкурс за специализация постъпва в Болница Токуда. През 2013 г. придобива специалност по кардиология и започва работа към отделението по Електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.
     Д-р Марчов е автор и съавтор на научни публикации в български и престижни международни журнали. Има множество участия в научни форуми в областта на кардиологията, инвазивната електрофизиология и електрокардиостимулацията. Сертифициран в направление Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация.
     Член на Европейската асоциация по аритмии. Владее английски език.
     Гл. ас. Теодора Попова завършва ПМГ през 2008г. профил биология и химия с отличен успех. Взема участие в Национална олимпиада по биология, гр. Разград – оценка 5.50 и Национално състезание по химия, гр. Велико Търново – оценка 5.75, което дава възможност за прием без изпит почти във всички вузове в страната. Започва обучението си по фармация през 2008г. във Фармацефтичен факултет на МУ– София и през 2013 г. го завършва с отличие. Дипломната си работа по Технология на лекарствата разработва съвместно Anhalt University of Applied Science, Koethen, Germany, благодарение на програмата „Erasmus".
     От 2014 г. е асистент, а от 2018 г. главен асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация". Защитава докторска дисертация по Технология на лекарствените форми и биофармация.
     Притежава специалност по „Технология на лекарствените форми", придобита през 2020 г. по линия на СДО в МУ-София, а от 2022 г. стартира изучаването и на нова специалност по „Токсикология и токсикологичен анализ".
     Понастоящем заема длъжност главен асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация".
     Участва в обучението и изпитните сесии по Технология на лекарствените форми I част, II част и Биофармация на български и английски език.
     Автор е на редица публикации с множество цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др. Участник е в редица научни проекти, финансирани от МУ-София, Фонд Научни изследвания към МОН и др.
     Член на професионални организации и асоциации: Български Фармацевтичен съюз (БФС); Българска Асоциация по Фармацевтични Технологии (БАФТ).
     Срещата се оказа вълнуваща както за нашите гости, така и за настоящите ученици - бъдещи лекари, фармацефти, стоматолози, учени и изследователи.
     С огромно умиление и признателност към техните преподаватели, д-р Марчов и д-р Попова си спомниха и разказаха за годините на обучение в ПМГ.
     Те отправиха напътствия към учениците да бъдат упорити и целеустремени, да не подценяват нито един от изучаваните предмети. В обучението им от значение са били не само знанията им по биология и химия, но и по математика, физика. А днес владеенето на език се оказва ключов за усъвършенстване и развитие в професията.
     Д-р Попова сподели за обучението и многобройните възможностите за реализация след завършване на Фармацефтичния факултет, а д-р Марчов за ежедневните предизвикателства на своята професия.
     Нашите гости отговориха на многобройните въпроси на учениците, които се интересуваха от спецификата на инвазивната кардиология, от съвременните методи за лечение и превенция на сърдечно-съдовите заболявания, от особеностите на обучение за специалностите от медицинския цикъл, приема във ВУЗ.
     Интересни бяха въпросите и за първият пациент, първото дежурство в Спешен център, първата операция и още много, много други. Времето мина неусетно, а въпросите продължиха и във фоайето след официалното приключване на срещата.
     С огромна благодарност към д-р Марчов и д-р Попова за отделеното време и внимание!

img 20230320 141241

img-ea0b5f8ebaa81b179f163d58043215ec-v

img 20230320 140652

img-f7de9b0ca848c9c3f93f0b5a946d1444-v

Повече снимки може да видите ТУК

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Техническо обединение

  • Обществени науки и ...

  • Информатика и ИТ

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Ние сме грамотни"

Ръководител: Ирена Сандева

     Клуб по интереси Ние сме грамотни има за цел да повиши нивото на езикова грамотност и литературна компетентност, необходим фактор за успешно представяне на учениците на различните кръгове на олимпиадата по български език и ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Светът на биологията

Светът на биологията

Ръководител: Елена Малиновска

     В група „Светът на биологията" дискутирахме теми, обогатяващи знанията на учениците по биология в направления ботаника, зоология, анатомия, биохимия и генетика с помощта на презентации, обучителни приложения, образователни филми ...

Read more...

Клуб

Клуб "Математика 12"

Ръководител: Антоанета Тодорова

     Клубът включва ученици от 12клас.
     Цел на заниманията в клуба е да надградят придобитите до момента знания, решаване на задачи с цел подготовка за участие в математически състезания и подготовка за ...

Read more...

В света на биологията

В света на биологията

Ръководител: Бойка Катранджиева

     Светът на биологията е необятен, интересен и все още непознат за учениците. Интересът започва от новите знания в училище, в клуба и от беседите с учителя. Макар и с малки крачки учениците от клуб „В света на биологията" ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград