• A-
  • A
  • A+

Открит урок по география и икономика

     На 10.01.2023г. в една от аудиториите на ПМГ „Акад. Сергей Корольoв" се проведе открит урок на учителя по география и икономика Васил Пандурски. Темата на урока беше „Визуализирането на процесите в литосферата посредством ГИС". Гости на открития урок бяха г-жа Текерска – старши експерт по обществени науки към РУО Благоевград, г-н Каращранов – директор на ПМГ, г-н Цветанов и г-н Стойчев – зам.директори в ПМГ, учители от Благоевград, както и от цялата област – Гоце Делчев, Якоруда, Сатовча, Симитли, Микрево. Основната идея на открития урок беше да се покаже връзката на географията с новите технологии и как те могат да бъдат използвани за да бъдат онагледявани основните процеси в природата. Посредством платформите Arcgis и Google Earth беше показана връзката между земетресенията, вулканите и движението на литосферните плочи. Обърнато беше внимание на промените, които причиняват изригванията на вулканите и земетресенията. Учениците видяха и един от основните индикатори на глобалното затопляне – разтопяването на ледниците. Посредством Google Earth беше проследено хронологично как в последните 40години доста ледници намаляват своята площ. Визуализирани бяха и други процеси, които оказват пряко въздействие върху живота и стопанската дейност на хората – наводнения, свлачищни процеси и др. Бяха коментирани и начините по които човек може да ограничи тези процеси.

1

2

3

Обучение по катедри


  • Обществени науки и ...

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Ние сме грамотни"

Ръководител: Ирена Сандева

     Клуб по интереси Ние сме грамотни има за цел да повиши нивото на езикова грамотност и литературна компетентност, необходим фактор за успешно представяне на учениците на различните кръгове на олимпиадата по български език и ...

Read more...

Mit Erfolg zum TestDaf

Mit Erfolg zum TestDaf

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб „Мit Erfolg zum TestDaf" в ПМГ цели подготовка на ученици, които изучават немски език като първи чужд език и са достатъчно мотивирани за допълнителни занимания по езика. В рамките на 60 учебни часа, ...

Read more...

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител: Илонка Каракичева

     Участници в клуба „Химията в задачи" са ученици от 10 е клас, в клуба „Химият плюс" – ученици от 9е клас с ръководител Илонка Каракичева.
     Теоретичните знания по химия трябва да бъдат прилагани и упражнявани в ...

Read more...

Химията в задачи

Химията в задачи

Ръководител: Илонка Каракичева

     Участници в клуба „Химията в задачи" са ученици от 10 е клас, в клуба „Химият плюс" – ученици от 9е клас с ръководител Илонка Каракичева.
     Теоретичните знания по химия трябва да бъдат прилагани и упражнявани в ...

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

     В групата по математическа лингвистика учениците ще се запознаят със задачи свързани с езика и предаването на информация: звуковете на езика; произхода и значенията, образуването и измененията на думите, строежа на изречението; ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград