• A-
  • A
  • A+

Обмен на добри педагогически практики

     На 17. и 18. октомври 2022 г. ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград, беше домакин на две училища от Измир, Република Турция – „Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi" и „Kiraz Çok Programlı Lise" във връзка с обмен на добри педагогически практики по програма Еразъм +.
     Четирима преподаватели от тези гимназии от Измир посетиха часове по физика, химия, биология и информационни технологии с цел обмяна на опит и споделяне на добри практики в областта на използване на ИТ технологии и образователните приложения в съвременната класна стая. Те разгледаха училището ни и разказаха на колектива за турската образователна система и за училищата, от които идват.
     Благодарим на нашите приятели Сесил Йълдъръм Шимсек и Росица Чаушева за предоставената възможност да споделим това изживяване по Еразъм+ с още три училища от Благоевград и Кочериново. Надяваме се това да бъде начало на много бъдещи съвместни проекти, добри приятелства и партньорства.

01

02

03

04

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Обществени науки и ...

  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.