• A-
  • A
  • A+

Достойно представяне в Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда

     И тази учебна година ПМГ "Акад. Сергей Корольов" имаше своето достойно и успешно представяне в Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, проведена на 20.03.2022г, в лицето на учениците от 8 е клас:
     1. Дебора Иванова Гачева
     2. Борислав Димитров Христов
     За двамата това бе поредното им класиране и участие в Националния форум на най-добрите сред добрите химици в страната.
     Тази година оспорваната битка във втора състезателна група ( VIII клас) бе между ученици от софийските гимназии - СМГ и НПМГ, сред които достойно място намериха Дебора Гачева и Борислав Христов.
     Учениците отговаряха на 20 тестови въпроси и решаваха 3 изчислителни задачи, които изискваха познания на теоретичния материал, математически и логически умения, съобразителност, умения за разчитане на диаграми, графики и др.
     Подготовката, интереса и любовта към науката химия даде и своите резултати.
     Сред най- добрите 15 участници от страната във втора възрастова група ( VIII клас), учениците от ПМГ „Акад. Сергей Корольов" заеха достойните:
     1. Дебора Иванова Гачева – 5 място
     2. Борислав Димитров Христов – 7 място
     Впечатляващо е, че учениците от ПМГ се явяваха на материал от учебното съдържание по ХООС за 8 клас, който те по учебен план през тази учебна година не изучават, нямат редовни часове в учебната програма.
     Достойното представяне на Дебора и Борислав е резултат от подготовката им само в часовете по проект НП „Ученически олимпиади и състезания" и, разбира се, на интереса им към предмета химия, на трудолюбието им. Ето защо и резултатът от тяхното представяне е толкова значим.
     Пожелаваме на Дебора и Борислав много успехи, устрем и вдъхновение в дебрите на науката химия!
     Бъдете здрави! ПМГ се гордее с Вас!

debora borislav

debora gacheva 8e

borislav hristov 8e

borislav debora

Обучение по катедри


  • Обществени науки и ...

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.