• A-
  • A
  • A+

Два одобрени и защитени проекти от ПМГ „Акад. Сергей Корольов"

     Осмата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките се проведе изцяло онлайн през ноември 2021 година. Въпреки пандемичната обстановка и тази година се представиха рекорден брой ученически разработки.
     „Ученическият институт на БАН е едно от най-подходящите места, където младите таланти могат да се срещнат с изявени учени." Това каза зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева по време на откриването на Осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.
     Сред официалните гости бе зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова. Тя подчерта, че провеждането на сесията на УчИ-БАН, е едно изключително постижение, като се има предвид трудностите, пред които е изправено образованието днес, поради пандемията от Covid-19. В изказването си тя благодари на учените за вдъхновяващия пример, който те дават на учениците.
     Акад. Петър Кендеров припомни за инициативата на Министерството на образованието и науката „Образование с наука", в рамките на която вече втора година ученици, учители и учени работят по различни проекти в иновативния формат „малки учебно-изследователски общности". 29 от представените в ученическата сесия 59 проекта са именно от тази програма, поясни той. И допълни, че това е доказателството за печелившата формула в образованието.
     Два от одобрените и защитени проекти са от ПМГ „Акад. Сергей Корольов" Благоевград – един по биология и химия съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград и информатика и роботика съвместно с учени от БАН.
     Сесията започна с представянията на проектите на учениците от модул „Изкуствознание и изобразително изкуство" и продължи със секцията по „Информатика, информационни технологии и технически науки".
     В секция по „Информатика, информационни технологии и технически науки " с проект „Практическо приложение на роботиката в училище – LEGO РОБОТ "ROBOSCIENCЕ" отлично се представиха Сияна Крумова Костова, Криси Красимирова Стоянова и Емил Бориславов Трайков от 9А клас на ПМГ „Акад. С. Корольов", гр. Благоевград. Техен ръководител е Константина Бучинска – старши учител по информатика и ИТ.
     В секция „Биология, биомедицина, биоразнообразие и химия" с проект на тема "Изследване чистотата на река Благоевградска Бистрица" се представиха учениците Елена Цушко - 10Д клас, Мила Зашева 10Е клас и Венета Саляхетдинова -12Е клас. Техни ръководители са Бойка Катранджиева и Александра Шекерлийска старши учители по химия и биология.
     Основна част от работата по проекта е практическа дейност, базирана на експериментални проучвания на водата от средното и долното течение на река Благоевградска Бистрица. Взетите проби са подложени на химичен анализ за изследване на различни показатели: pH, наличие на желязо (Fe), карбонатна твърдост (КН), нитрити (NO2), нитрати (NO3) и кислород (O2). Използват се специални реактиви за доказването на изследваните показатели както качествено, така и количествено.
     Работата по проекта включва както практикуми и експерименти на терен и в лаборатория, така и събиране и обработване на данни в библиотеки и в интернет.
     Въз основа на резултатите се направи и основният извод:
     1. Нашата река е чиста!!!
     2. Хората с дейността си не са оказали отрицателно въздействие върху речната екосистема.
     3. Река Благоевградска Бистрица е благоприятно място за размножаване и развитие на множество растителни и животински организми.
     Всяка малка учебно-изследoвателска общност отлично представи проекта си и го защити.
     Нашите ученици умело отговаряха на зададените им въпроси от учени, гости и други представители.
     На нашите ученици им предстоят покоряване на все по-високи върхове в науката, както разработване и защитаване на нови проекти!

277412466 348134830714252 2366588989385000055 n

264183129 1085630045533536 1980523446132583218 n

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки и ...

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Немски език"

Ръководител: Ангелина Гълъбова

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.