• A-
  • A
  • A+

Три одобрените и защитени проекти от ПМГ „Акад. Сергей Корольов"

     Седмата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките се проведе изцяло онлайн на 10, 11 и 12 ноември 2020 година.
     Въпреки сложната обстановка през и тази година се представиха рекорден брой ученически разработки – 68. Авторите са повече от 100 ученика от общо 20 града от цялата страната. Големият брой ученически разработки се дължи на целогодишната дейност на 22-те Малки учебно-изследователски общности (МУИО), от които са постъпили общо 26 проекта. МУИО са създадени по линия на проект към програмата „Образование с наука" на Министерство на образованието и науката.
     Ученическите разработки са в разнообразни области на науката и нейните приложения: биология, биомедицина, биохимия, биоразнообразие, физика, нанонауки и тяхното приложение, математика, информатика, информационни технологии, роботика, машинно обучение, хуманитарни и обществени науки, изкуства. Има и няколко интердисциплинарни проекти.
     Три от одобрените и защитени проекти са от ПМГ „Акад. Сергей Корольов" Благоевград – един по биология и химия съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград, математика и информатика и роботика съвместно с учени от БАН.
В секция „Математика" с проект „Сангаку" се представи Мария Манзурева XII клас. Ръководител на проекта е главен учител по математика Биляна Поповска.
     В секция „Интердисциплинарни проекти" с проект „Информатика в роботиката. Практически приложения на информатиката в роботиката – Lego робот и 3D LED куб" се представиха Кристиян Гърчев XIд клас, Денис Лазаров XIб клас и Георги Арнаудов XIб клас. Техен ръководител е Константина Бучинска – старши учител по информатика и ИТ.
В секция „Биология, биомедицина и биоразнообразие" с проект" Мазнините - полезни и вредни" се представиха - Виктория Радичева XIе клас, Михаела Николова XIе клас и Венета Саляхетдинова Xе клас. Техни ръководители са Александра Шекерлийска - старши учител по химия и Бойка Катранджиева Кирилова - старши учител по биология.
     Всяка малка учебно-изследoвателска общност отлично представи проекта си и го защити. Нашите ученици умело отговаряха на зададените им въпроси от учени, гости и други представители.
За в бъдеще на нашите ученици им предстоят покоряване на нови върхове в науката, както разработване и защитаване на нови проекти към УчИБАН!

1

2

3

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.