• A-
  • A
  • A+

Ръководител: Керанка Иванова

     Група по интереси Математика +. Ръководител Керанка Иванова. Участници ученици от 11 клас. Цел - запознаване с различни приложения на математиката в живота и ранно кариерно ориентиране за занимания в областта на математическите науки.

received 171511907109139

received 351756215540990

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ

     Учениците представиха презентация, съдържаща занимателни фолклорни задачи, фокуси, игри, любопитни факти, свързани с математиката.

zs1

zs2

zs3

 ОТЧЕТ НА СЪБИТИЕ - Втора изява

Учениците построяваха сечения на многостен с равнина чрез 3 метода- метод на пресечниците, метод на ортогонална проекция и метод на централна проекция.

m3

m4

m8

 

 

Обучение по катедри


  • Обществени науки и ...

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб

Клуб "Немски език"

Ръководител: Ангелина Гълъбова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.