vanya stoeva Учител по география и икономика

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2016г.

Педагогически стаж - 15 г.

Завършила: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: География

Педагогическа правоспособност: "Учител по география"

Магистър 

Квалификационна степен: III ПКС

Старши учител от 2015г.