• A-
  • A
  • A+

Обществени науки

          

Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

        geogr  

Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

   Председател на МО - Ваня Стоева
   Състав на МО по катедри:
   География и икономика:
- Ваня Стоева – старши учител; IV ПКС
- Васил Пандурски - учител
   История и цивилизация:
- Елена Смилкова - старши учител;
- Анжела Вълкова - старши учител; V ПКС;
- Флорика Велева – учител ; V ПКС
   Философия:
- Павлин Славов – старши учител; II ПКС;
- Даниела Стоилкова - учител

   Методическото обединение по Обществени науки работи усърдно за оптимизирането на учебното съдържание и използването на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между ученик и учител за формиране на личностна култура у подрастващите. Учителите от обединението работят по проекти, финансирани от Европейския съюз за напреднали и талантливи ученици и традиционно учениците заемат първи места в областта на състезания и олимпиадите по съответните науки . Всяка година ученици на ПМГ затвърдяват позициите си на Националната олимпиада по „ География и икономика" и „ Философия".

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.