• A-
  • A
  • A+

    

В ПМГ „Акад. Сергей Корольов” - Благоевград се изучават интензивно като I-ви чужд език английски и немски език, като се предоставя възможност за избор за II-ри чужд език между немски, руски, френски и английски език. 

   

   В ПМГ „Акад. Сергей Корольов” - Благоевград се изучават интензивно като I-ви чужд език английски и немски език, като се предоставя възможност за избор за II-ри чужд език между немски, руски, френски и английски език. Учителите от обединението по чужди езици участват в различни семинари, обучения и конференции с цел повишаване на квалификацията им. Към настоящия момент това са:

      Английски език: Т. Беличка- IVПКС, М. Петкова- VПКС, К. Ризова -VПКС, Цв. Андоновa - IVПКС,Т. Бикова –IVПКС, Н.Джувтова- IVПКС, М.Янкулска-IVПКС,Е.Златкова,Й. Костова- IVПКС и С.Тренчев – доктор по Американска литература ;

      Немски език: М.Методиева – III ПКС, А.Гълъбова – V ПКС, П.Демиревска – V ПКС;

      Руски език: С. Димитрова- IV ПКС;

      Френски език: Й. Костова – IV ПКС.

      Учениците в ПМГ-Благоевград се включват в различни проекти като „Твоят час”, Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” и участват в проекти на ЕС „Младежта в действие” и „Еразъм +”.

      Владеенето на чужди езици винаги е отваряло вратите към света. От много години насам зрелостниците от около 1 от общо 6-те паралелки във випуска са приети и избират да продължат образованието си в АУБГ и много други пристижни университети в Европа и света. Такива резултати не могат да се постигат без неуморният труд на преподаватели и ученици и неизчерпаем устрем за усъвършенстване. Затова учениците от ПМГ „Акад. С. Корольов” участват и се представят отлично в много национални и международни олимпиади и състезания като: Национална олимпиада по английски, немски и руски език, Международно състезание „Лингвистично кенгуру“, Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, Състезание “Longman” и „Cambridge” по английски език, Състезание по творческо писане на английски език, Турнир по реч и дебати на английски език „БЕСТ”, Състезание “Spelling Bee”, Състезание „Млади преводачи”, организирано от Европейския Съюз, Национален фестивал за театър и драма на английски език, Многоезично състезание, Национална олимпиада по немски език, организирана от Гьоте-институт, Национално „Klett” състезание, Национален фестивал „Пусть всегда будет солнце!” и други.  60309133 321634008502357 5136786903265181696 n

52605404 325170804781451 7379687171050962944 n

 

 

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград