• A-
  • A
  • A+

Библиотека

dsc 5635

През месец септември 1973 година се поставя началото на ново средно учебно заведение в Благоевград – Математическа гимназия, чрез отделянето на 3 паралелки с разширено изучаване на математика от ПГ ”Кирил и Методий”. Новата гимназия започва занятия в сградата на ПГ ”Кирил и Методий” и в началото ползва фонда на съществуващата училищна библиотека на ПГ. 

През учебната 1975/76 година МГ сформира свой собствен библиотечен фонд с около 500 тома художествена и научна литература. Започва и абонамент на за периодични издания – 4 списания (математика,химия, физика, родна реч) и 2 вестника (Аз Буки и учителско дело).

Обслужването на читателите е поверено на Виктория Варламова – преподавател по български език и литература – по няколко часа седмично.
Следващите години със собствени и дарени средства книжния фонд на училищната библиотека постепенно започва да нараства. През 1978 година вече е 1200, а през 1988 към 3500 тома. При набавянето на литература за библиотеката особено място заема многоекземплярността, за да се отговори до някъде на броя на учениците в паралелките, с цел подпомагане на учебния процес, най- вече в часовете по български език и литература.dsc 5644 През 1989 година Математическата гимназия се премества в нова училищна сграда в жк Еленово. Книжният фонд на библиотеката също е преместен, но стои заключен в шкафове и тази година библиотеката не функционира.
1990 година училището отново се премества в друга сграда на ул. Марица №4, където се намира и сега. Следва ново преместване и библиотечния фонд. Поради липса на библиотекар, който да организира и следи за стриктното пренасяне на книгите, част от фонда и инвентарните книги изчезват.
В новата сграда библиотеката е настанена в голяма стая на 1 етаж, заедно с библиотеката на ЕГ ”Акад. Л. Стоянов”- училището с, което съвместно се ползва и сградата.
За работата на библиотеката отговаря Веселина Кавракова – преподавател по руски език, която с няколко часа седмично обслужване на читателите, допълва учителския си норматив.
dsc 5648През 1992 год. гимназията е преобразувана в природо- математическа с разширено изучаване на английски и немски език – ПМГ”Акад. С. П. Корольов” От Американската фондация “Корпус на мира” в училището пристига Робърт Хюз като преподавател по английски език. Чрез него фондацията дарява на училищната библиотека 2029 тома художествена и научна литература на английски език.
От ноември 1994 год. в библиотеката на ПМГ е назначен щатен библиотекар на половин щат. Библиотеката поема Цецка Сотирова. През 1996 год. и в библиотеката на Езиковата гимназия е назначен щатен библиотекар на половин щат. Библиотекарят на МПГ става библиотекар и на ЕГ. Учениците от двете гимназии започват да се обслужват на пълен работен ден и ползват двата фонда на училищните библиотеки съвместно. От ноември 1998 год. библиотекарят на ПМГ е назначен на пълен щат. Обслужването на читателите продължава по утвърдената до сега схема.
Поради липсата на инвентарни книги се започва наново инвентиране на наличния библиотечен фонд и дарението на английската литература.
След 1990 год. в цялата страна настъпват промени. Годините на прехода са трудни и за ПМГ. Средствата за обогатяване на фонда са силно ограничени. До 1991 година библиотечният фонд е 4223 тома. През 1992 и 1993 постъпват само 121, 1994 – 39, 1995 – 66, 1996 – 53, 1997 – 52 библиотечни единици. В тези трудни години дарителството заема свое определено място в живота на училищната библиотека. Дарители стават: Гьоте Институт, Универсална регионална библиотека – Благоевград, Общински съвет Благоевград, РИО – Благоевград, Младежки образователен център ”Алтернативи” Благоевград, Екологично дружество – Благоевград, Фондациите “Бъдеще за България”, ”Антидот”, “Карнеги 99”, Училищното настоятелство в ПМГ, Ротари клуб Благоевград, издателствата Сиела, Просвета, Булвест, Кръгозор, Булвест, Труд, Захари Стоянов. Частни дарители на библиотеката стават Румяна Войнова, Митко Зрънчев, Катя Василева, учениците от випуск 2001 и випуск 2005 година, свои книги даряват и авторите Евгения Йорданова, Георги Шестаков, Красимира Кацарска. През 1998 год. постъпват 170, 1999 – 62, 2000 – 22, 2001 – 117, 2002 – 45, 2003 – 50, 2004 – 206, 2005 – 266 тома литература. Така фонда на училищната библиотека в края на 2005 година става 5467 тома. За 2006 год. до сега са постъпили 56 библиотечни единици. dsc 7494С назначаването на библиотекар през 1995 год. се възобновява и абонамента за периодични издания и той е 10 – 2 вестника(Аз Буки и учителско дело) и 8 списания( Математика, Математика плюс, Математика и информатика, Български език и литература, Биология, Химия, Физика, История). През годините броя на получаваните периодични издания се променя в зависимост от отпуснатите за целта средства. !996,97,98 год. е 17, 1999,2000 – 15, 2001 – 10. От 2002 год. абонаментът за ПМГ и ЕГ е общ и тази година и следващите две е 7, за 2005 е 11, а за 2006 – 19. Това са вестниците Аз Буки, Държавен Вестник, Телескоп и списанията Информационен бюлетин на средното образование, Български език и литература, Чуждо-езиково обучение, Математика, Математика плюс, Математика и информатика, Биология, Еко свят, Химия, Физика, NGM на български език, География, История, Философия, Образование и специализация в чужбина, Компютри. От 2000 година библиотеката се премества на втория етаж на училището.
Във връзка с бързо развиващите се информационни технологии и навлизането им във всички сфери на обществото през 1999 год. Библиотеката на ПМГ се включва в общия проект на 10 училища в Благоевград за автоматизиране на училищните библиотеки в унисон с “Националната образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии”. Основната цел на проекта “Изграждане на училищна библиотечно- информационна мрежа в община Благоевград с достъп до Интернет” е да се изгради мрежа свързваща 8 библиотеки, обслужващи 10 училища в града с ключовата роля на Регионалната библиотека Благоевград за предоставяне на читателите възможности за ползване на информация от нетрадиционни носители и чрез световната Интернет мрежа.
Проектът беше успешно финансиран от фондация “Отворено общество” и 2000 година библиотеката се обогати с два компютъра, скенер и принтер. Започна и изпълнението на поставените в проекта цели и изграждането на базата данни за електронен каталог. Така в търсене на нови възможности за развитие училищната библиотека в ПМГ тръгна по пътя на превръщането си в библиотечно- информационен център от нов тип. Сега читателите могат да ползват не само книжния фонд, но и два компютъра свързани с Интернет и принтер.

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград