• A-
  • A
  • A+

     Учителите по информатика и ИТ в ПМГ провеждат съвременен учебен процес, базиран на използването на най-новите информационни и комуникационни технологии, създават и използват електронни ресурси в различни образователни портали, платформи, класни стаи, персонализирани социални мрежи и др.
     Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която ПМГ разполага.
     Обучението по информатика и ИТ се извършва в 10 съвременно оборудвани компютърни кабинети.
     Всички компютри в учебните зали са свързани към локална мрежа и Интернет.
     За нуждите на учебния процес е осигурен лицензиран и свободно разпространен софтуер.
     В ПМГ е оборудван и кабинет по Роботика за обучение на ученици в извънкласни форми.

 img 4094

img 4091

img 4080

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград