Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

 Резултат от олимпиадите проведени през 2017/2018 учебна година - ТУК