• A-
  • A
  • A+

Математика

В ПМГ катедра МАТЕМАТИКА има водеща роля.

matem

В ПМГ катедра МАТЕМАТИКА има водеща роля.

Огромна част от учениците идват в тази гимназия заради математиката и надявам се, че те остават удовлетворени от очакванията си. В часовете по математика учениците имат възможност да изявяват индивидуално-психическите си особености, отличаващи ги един от друг. Да развиват математическите си способности, за да могат с лекота и бързина да придобиват определени знания и умения. 

За постигане на тази цел работят следните учители:

1. Н. Каращранов – директор

2. Биляна Поповска - главен учител

 3. Даниела Жекова - старши учител

 4. Нина Кавалджиева - старши учител

 5. Емилия Тренчева -  старши учител

 6. Цветанка Терзийска - старши учител

 7. Теодора Мелниклийска

 8. Керанка Иванова

 9. Ирина Малешевска - старши учител

Учителите по математика непрекъснато повишават своята квалификация. Разработват се методически теми, които се свеждат до знанието на всички математици в гимназията.

Ето част от темите:

1. Графично решаване на параметрични уравнения и неравенства - лектор Цв. Терзийска

2. Приложение свойствата на функции за решаване на някои видове уравнения – лектор К. Кирилова

3. Някои забележителни неравенства и тяхното приложение в алгебрата – лектор К. Калинов

4. Някои приложения на класическите неравенства в гиометрията – лектор К. Калинов

Във всички екипи по класове се разработват темите за входни и изходни нива съобразени с ДОИ.

Обсъждане авторите на сборниците и всички допълнителни материали, които се използват през учебната година.

Колегите от катедра  МАТЕМАТИКА са изключително отговорни към консултативните часове. Те са изключително удобни за работа с напреднали ученици. Най-често там те се подготвят за състезанията в които гимназията взима участие. Редовно взимане на участие в следните състезания:

1. „Черноризец Храбър“ – октомври (5-12 клас)

2. „Иван Салабашев“ – декември (5-12 клас)

3. „Купа на Декана“ – февруари (8-12 клас)

4. Есенен математичеси турнир Софир (8-12 клас)

5. Зимен математически турнир (5-12 клас)

6. Пролетни състезание (8-12 клас)

7. Европейско математическо кенгуру (5-12 клас)

8. Национална олимпиада по  МАТЕМАТИКА и други (5-12 клас)

В редовната смяна всички ученици имат часове по СИП- Математика от 5 до 12 клас. Това са изключително приятни часове. Учениците се занимават с „друга“ математика, която те усвояват с удоволствие. Правим състезания между отбори в класовете. Запознаваме се с история на математиката. Например в 5 клас провежда състезание за нареждане на кубчето Рубик и т.н.

За всички е ясно, че са необходими знания и умения и независимо, че е трудно учителите успяват да мотивират учениците да работят в час. Те наистина са виртуози в работата си и постигат високи резултати. Развиват математическите им способности и на базата на овладените знания учениците правят аналогия на математически обекти и свойства. Мисълта им става гъвкава и логична. Неминуемо идва моментът в който те проявяват творчество.

От името на цялата катедра пожелаваме здраве и късмет на всички.

 

План за работа на методическо обединение Математика за учебната 2017/2018 година - ТУК