• A-
  • A
  • A+

Математика

1add4f2e6-d1e6-458d-8dd7-edbb68c9c784

Математиката е основен профилиращ предмет в ПМГ. За изграждане на математическо и алгоритмично мислене у учащите се, което им дава възможност за по-добра реализация, работи екип от преподаватели по математика с висока професионална квалификация. Членове на методическото обединение са:
1. Николай Каращранов - директор
2. Биляна Вангелова Поповска – главен учител, III ПКС
3. Даниела Костадинова Жекова – старши учител, II ПКС
4. Цветанка Миланова Терзийска – старши учител, IV ПКС
5. Тодорка Иванова Мелниклийска - старши учител, III ПКС
6. Керанка Георгиева Иванова - старши учител, III ПКС
7. Надка Методиева Шеинкова - старши учител, IV ПКС
8. Мария Севдинова - учител V ПКС
9. Ирина Богатинова Малешевска – старши учител, II ПКС (ИТ)
10. Антоанета Тодорова - учител V ПКС 

Всички учители по математика имат образователна степен „Магистър" и непрекъснато повишават квалификацията си.
   ПМГ е партньор на СБМ в провеждането на математически състезания от Националния календар на територията на област Благоевград. Всяка учебна година се провеждат следните състезания:
1. „Математика без граници " – международно състезание с три кръга: „Есен", „Зима", „Пролет". Възпитаниците на ПМГ печелят медали от всички кръгове и са сред финалистите на състезанието с призови места както в индивидуалното, така и в отборното класиране.
2. Математическо състезание „ Черноризец Храбър" за ученици от 1. до 12. клас.
3. Математически турнир „Иван Салабашев" за ученици от 1. до 12. клас.
4. Национална олимпиада по математика.
5. Национално състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов" за ученици от 12. клас.
6. Европейско Кенгуру.
7. Математическо състезание „Тодор Чимев" за ученици от 5. до 12. клас.
     В избираемите и факултативните часове (ЗИП и СИП) се осъществява подготовката за посочените състезания, както и за Есенния математически турнир – СУ - гр. София и Пролетните математически състезания - (Плевен, Русе, Варна), в които възпитаниците на ПМГ участват всяка година.
     Работа по проекти:
1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в уч. олимпиади" - ръководител Т. Мелниклийска
2. „Твоят час":
По интереси - „Айнщайн" - ръководител К.Иванова
„Математическа лингвистика" - ръководител Н. Шеинкова.
По затруднения - „Архимед" – ръководител Ир. Малешевска.
ПМГ организира и лектории за подготовка за участие в олимпиади и състезания и за професионална ориентация на учениците, съвместно с външни лектори.
Делимост. Диофантови уравнения – проф. дмн П. Бойваленков
Геометрия. Някои нестандартни решения. – гл. ас. Ст. Боев
Комбинаторика – проф. Емил Колев
Математически анализ. Екстремални задачи - доц. д-р. П. Първанов

 

1add4f2e6-d1e6-458d-8dd7-edbb68c9c784

35646ed0f-3603-4656-a90a-abfe964643b2

4bfc53c09-1329-4d77-860b-f27f744629f2

20ca8ceca-7b94-4e60-ab90-731562bbdaec

 


Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград