след 4 клас

За приема след 4. клас за учебната 2019/2020 г. ще участват 2 /две/ от състезанията:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика

2. Областен кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру"

3. Пролетни математически състезания за ученици

4. Математическо състезание "Питагор"

 

График на дейностите по приемане на ученици в V-ти клас за учебната 2019/2020 г. - ТУК

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2019/2020 година - ТУК

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-384/30.03.2018 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.