• A-
  • A
  • A+

след 4 клас

     Скъпи ученици, уважаеми родители,
     Педагогическият съвет на Природо – математическа гимназия „Акад. С. Корольов" - Благоевград определи състезанията, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година и ще дадат правото на учениците от IV клас да участват в държавния план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година:

     1. Областен кръг на Олимпада по математика за IV клас – 12.02.2022г., 09.00ч.

(Необходимо е участие в общински кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе през Декември 2021г. в училищата).

     2. Математическо състезание „Европейско кенгуру" – 17.03.2022г., 12.00 ч.
     3. Пролетни математически състезания IV клас – 26.03.2022г.
     4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки" - 14.05.2022г.
     Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.
     Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!

  

Първо класиране за прием в ПМГ „Акад. С. Корольов" – Благоевград в пети клас за учебната 2021/2022г. може да видите -> ТУК

 Заявление за участие в приема за V клас за учебната 2021/2022 година - ТУК

 График на дейностите по приемане на ученици в V-ти клас за учебната 2021/2022 г. - ТУК

 Регламент за Държавен план - прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2021/2022г. - ТУК

 Състезания и олимпиада, с които учениците завършили IV клас през учебната 2020/2021 година ще имат право да участват в държавния план – прием в V клас за учебната 2021/2022 учебна година - ТУК

 Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-276/28.04.2021 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.

 

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.