Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година 

Постигнати резултати на ДЗИ за учебната 2013/2014 година - ТУК

Постигнати резултати на ДЗИ за учебната 2012/2013 година - ТУК