• A-
  • A
  • A+

Занимания по интереси

     Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
     Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

1. Клуб на програмиста – ръководител Донка Иванова Георгиева Категория: Програмиране и роботика

2. Мултимедиен свят ръководител Ирина Богатинова Малешевска Категория: Дигиталните умения

3. Клуб по уеб програмиране – ръководител Спаска Илиева Ангелова Категория: Дигиталните умения

4. Математика + - ръководител Керанка Геоегиева Иванова Категория: Приложна математика

5. Математика ръководител Емилия Костадинова Тренчева Категория: Приложна математика

6. Robokids ръководител Петрана Методиева Давчева Категория: Програмиране и роботика

7. Роботика ръководител Константина Борисова Бучинска Категория: Програмиране и роботика

8. Химия плюс ръководител Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

9. Биология ръководител Милена Гетова Голева     Категория: Биологически науки

10. Математическа лингвистика ръководител Надка Методиева Шеинкова Категория: Математическа лингвистика

11. Театрално Ателие „ПТИЦИТЕ“ ръководител Павлин Славов Славов Категория: Сценични и танцови изкуства

12. Гимнастика ръководител Антон Кирилов Гръчки Категория: Индивидуални спортове

13. Немски език ръководител Ангелина Шишманова Гълъбова Категория: Езиков свят

14. ВИГ „PMG-STARS“ ръководител Велизар Илиев Балевски Категория: Сценични и танцови изкуства

15. Основна гимнастика ръководител Георги Сашов Воденов – външно физическо лице Категория: Индивидуални спортове

16. Fundamentals of Programming ръководител Лиляна Гоцева Петкова– външно физическо лице Категория: Програмиране и роботика