• A-
  • A
  • A+

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

В началото на месец февруари 2020 година по проект „Образование за утрешния ден" изпълняван от Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ПМГ „АКад. С. Корольов" са сформирани 3 клуба: „Better and better", „Дигитални умения", „Аз в бъдещето" с ръководители Спаска Ангелова, Пепа Стоянова и Десислава Станоева. В клубовете са включени занимания по дигитални умения – базови, средни и напреднали. В клубовете са включени ученици от всички 8 и 9 класове. Целите са преговор на изученото от 5, 6 и 7 клас и запознаване на учениците със съдържанието и формата на Националното външно оценяване по дигитални компетентности, което е част от Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности и развиване на познавателната активност у учениците в 10 клас. Бяха използвани голяма част от приложенията на MS Office – MS Word, MS Excel, MS Power Point, както и приложения за on-line създаване на публикации, презентации и търсене на информация в Интернет.
Занятията се провеждаха в кабинетите по информационни технологии до 13 март 2020 година и чрез създадени виртуални класни стаи в платформата MS Teams, след създалата се извънредна епидемиологична обстановка и обявяване на извънредно положение в страната. Учениците продължиха да участват активно.

Доклад Десилава Станоева - ТУК

Доклад Пепа Стоянова - ТУК

Доклад Спаска Ангелова - ТУК

Линкове към проекти https://sites.google.com/view/bulgarian-holidays

 https://sites.google.com/view/balgarskikreposti/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

https://sites.google.com/view/pseganova/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Снимки

https://sites.google.com/view/pseganova/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград