• A-
  • A
  • A+

"УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ"

logopmg

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАlogomon

„УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

 

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

 

 

 

 

Основната цел на Националната програма е създаване на условия за индивидуално или групово обучение на учениците с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание и осигуряване на средства за участието им в олимпиади, състезания и конкурси.

 

В ПМГ „Акад. С. Корольов” за учебната 2016/2017 г. са сформирани общо 14 групи в 11 предметни области:

 

        Английски език – ръководител Таня Беличка;

        Немски език – ръководител Мирослава Методиева;

        Руски език – ръководител Марина Рулько;

        Информационни технологии – ръководители Петрана Давчева и Христина Василева;

        Физика и астрономия – ръководител Румяна Попова;

        Химия и опазване на околната среда – ръководител Гергана Шопова;

        География и икономика – ръководител Васил Пандурски;

        Биология и здравно образование – ръководители Вася Евтимова и Василка Ангелова;

        Философия – ръководители Вася Велкова и Павлин Славов;

        Математическа лингвистика – Надка Шеинкова.

 

Над 170 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади по предметните области.

 

През 2016/2017г. координатор на Националната програма в ПМГ е Спаска Ангелова.

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %