• A-
  • A
  • A+

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

bel

Катедра по български език и литература

Учители:

1. Катя Въчкова – старши учител

2. Константина Петрова – старши учител

3. Мария Чолакова – старши учител

4. Мария Стоева – старши учител

5. Росилора Терзиева – Чочева – старши учител

6. Елиана Близнакова – старши учител

7. Ирена Сандева - учител

 

     Методическото обединение по български език и литература работи усърдно за оптимизирането на учебното съдържание и използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик за формиране на читателска и личностна култура у подрастващите.

   Традиционно учениците от ПМГ се класират на първо или второ място в областта на ДЗИ по български език и литература. Участват в олимпиадата по български език и литература, а също и в литературните конкурси, организирани от различни институции. Учителите от обединението работят по проекти, финансирани от Европейския съюз за работа с напреднали ученици и ученици със затруднения.  Всички преподавателите по предмета притежават необходимата научна подготовка и висок професионализъм, за да изграждат способности у учениците за подобряване на езиковата комуникация, за развитие на езиково-естетическите умения, за прилагане на придобитите лингвистични и литературни знания.

Катя Въчкова, Константина Петрова, Мария Чолакова, Мария Стоева, Росилора Терзиева – Чочева и Елиана Близнакова са с придобита пета професионалноквалификационна степен.