• A-
  • A
  • A+

Екоучилище – 2019 г.

snimka1     От 19.08. до 23.08. 2019 година в ПП „Беласица" се проведе екоучилище, с ръководител Александра Шекерлийска.В него взеха участие учениците от ПМГ Благоевград – Виктория Радичева и Димитър Борумов от 10. е клас.
     На 19.08. 2019 год. от Младежкия воден парламент, съвместно с Басейнова дирекция, беше открито (Снимка 1) осмото лятно екоучилище под надслов „Водите на природен парк „Беласица"". Участниците бяха от 17 училища в България. За пета поредна година се включиха младежи от Френския Младежки воден перламент към агенцията по водите „Артоа-Пикарди".snimka2
    Учениците бяха разпределени в четири работни групи – екорепортери, биоразнообразие, воден мониторинг и театрална трупа. Димитър Борумов участва в театралната трупа (Снимка 2), която направи впечатляващо представление с екологична насоченост. Виктория Радичева участва в групата по воден мониторинг (Снимка 3), която имаше за цел да проучи и изследва водните обекти в природния парк. Съвместно с представители на институциите, младите еколози изследваха водите на реките Струмешница и Петричка. Посетиха природната забележителност Лешнишки водопад, както и екопътеките „Приятели" и „Пътека на мравките" (Снимка 4 и 5). Под формата на интерактивни игри научиха любопитни факти за водата.
     Интересна беше интеркултурната вечер, когато българските и френските еколози с песни, танци и традиционни ястия демонстрираха културите на своите страни.

snimka3 snimka4

     „Екоучилище-2019" допринесе за създаване на нови приятелства, обмен на информация, формиране и развиване на умения и компетентности по отношение на екипна работа, а също свързани с екология, астрономия, биология и химия.
snimka5snimka6
Изготвил:
/Александра Шекерлийска/
 
 

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Обществени науки

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Математика

Математика

Ръководител: Емилия Тренчева

Read more...

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.