• A-
  • A
  • A+

БЕСТ-Български турнир по английска реч и дебати

     На 19, 20 и 21 април 2019г. в УНСС гр. София се проведе Националният кръг на турнира по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация БЕСТ. В него взеха участие над 400 ученици от цялата страна, класирали се минимум на полуфинал в някой от двата турнира за западна и източна България през учебната година, което направи надпреварата изключително оспорвана. 5-те ученици от отбора на ПМГ-Благоевград, с ръководител и треньор Таня Бикова, достойно представиха училището си в категория „Varsity" – ученици от X до XII клас - Димитър Борумов от XЕ клас (интерпретативно четене на поезия и драматически дует), Антон Велев - XЕ (драматически дует и дебати), Илизабет Арнаутска - XЕ (интерпретативно четене на поезия) и Марио Чавеев и Пламен Мичев - XA клас (дебати).
     Много заслужено Димитър Борумов - XЕ спечели наградата за ученически лидер за 2018-2019 година на Фондация БЕСТ за приноса си в разширяването на отбора си, изготвянето на проекти, организирането на благотворителна разпродажба с цел участието на отбора в турнир на БЕСТ, доброволческа дейност в други турнири на фондацията, включително Balkan Voices и др.
     Участниците от отбора на ПМГ-Благоевград за БЕСТ положиха много усилия за подготовка през годината, но натрупаният опит, новите запознанства и положителните емоции със сигурност ще им бъдат полезни за в бъдеще. Всички ученици от VIII-XII клас, които желаят да се включат в отбора могат да го направят от следващата учебна година. За повече информация:
https://bestfoundation.bg/, фондацията която насърчава обучението по английски език, гражданската ангажираност и творческата изява чрез силата на словото.

1 sofia best nationals 19-21 04 2019

2 dimitar borumov sl of the year 21.04.2019

3  sl of the year award 2018-2019

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

Занимания по интереси

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.